Snel weer onderweg!
Zeker bij autoschade.

Snel weer onderweg

Bij de grootste schadehersteller

Schadeformulier

Vul het schadeformulier duidelijk en volledig in! Vergeet ook de volgende punten niet!

  • Noteer de identiteit van eventuele getuigen bij punt 5;
  • Zorg ervoor dat de verzekeringsgegevens van de tegenpartij juist vermeld worden bij punt 8;
  • Geef duidelijk aan waar de schade zich bevindt bij punt 10 en 11;
  • Vergeet bij punt 12 niet het aantal aangekruiste vakjes in te vullen. Kruis nooit iets aan dat ongeveer juist is. Dit kan in een schuldvraagdiscussie tegen u werken. Als de toedracht niet (volledig) onder dit punt aan te geven is, kan de juiste toedracht bij punt 14 worden vermeld;
  • Als de tegenpartij bij punt 14 iets aangeeft waar u het niet mee eens bent, dient u dit duidelijk aan te geven;
  • Geef bij de situatieschets (punt 13) duidelijk aan hoe de aanrijding is ontstaan. Het is tevens van belang dat u duidelijk aangeeft op welke plaats van de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de botsing. Zorg ervoor dat de afmetingen in juiste verhouding tot elkaar weergegeven worden. Denk goed aan; rijrichting, wegsituatie, verkeersborden en straatnamen;
  • Zet geen handtekening onder punt 15 als u het niet eens bent met de inhoud van het formulier, tenzij u onder punt 14 hierover een opmerking heeft gemaakt;
  • Vergeet niet dat beide partijen een kopie  mee dienen te nemen.