Snel weer onderweg!
Zeker bij autoschade.

Snel weer onderweg

Bij de grootste schadehersteller

Schadenet Green Facilities

Uw voertuig wordt bij alle Schadenet vestigingen hersteld op een kostenbesparend en efficiënte wijze. Dit realiseren wij door het gebruik van nieuwe onderdelen tot een minimum te beperken en een minimum verbruik van fossiele brandstoffen en energie. Hierdoor wordt de hoeveelheid afval maximaal gereduceerd. Voor vervangend vervoer worden uitsluitend voertuigen ingezet met een lage milieubelasting. Schadenet ‘produceert’ op deze manier in haar duurzaam ingerichte werkplaatsen met Schadenet Green Facilities het meest groene alternatief voor professioneel autoschadeherstel. Met Schadenet Green Facilities (duurzame, alternatieve en kostenbesparende reparatietechnieken) geven wij maximaal inhoud aan de wens tot duurzaamheid.

Multi-site gecertificeerd

Sinds eind 2014 werkt Schadenet tevens onder een multi-site certificering. Deze certificering – die het gehele hersteltraject borgt op het niveau van proces, techniek en MVO - bestaat uit ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, Bovag Erkend Schadeherstel en Erkend Duurzaam. Alle Schadenet vestigingen zullen regelmatig en structureel gecontroleerd worden door Kiwa Nederland, een onafhankelijke en certificerende instelling. U kunt er dus van uit gaan dat u uw voertuig onderbrengt bij een keten die betrouwbare kwaliteit levert, milieubewust is en hier ook in investeert.

Daarnaast voldoet Schadenet aan de eisen die gesteld zijn voor ISO 26000 en de MVO prestatieladder. Het is momenteel nog niet mogelijk hier een officieel certificaat voor te behalen. Met het Erkend Duurzaam certificaat - een equivalent van deze standaard - bewijst Schadenet aan alle eisen van de BOVAG, rai en Stiba te voldoen.

Bovag
Kiwa iso 9001
Kiwa iso 14001
Erkendduurzaam